About Us

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah dengan curahan nikmat dan rahmat-Nya, kami bersyukur, bersimpuh dan bersujud ke hadirat Allah swt. Shalawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

KAMI, PT. AMSA NUR INDAH MANDIRI

      Telah siap menyambut kedatangan tamu-tamu Allah untuk bersama-sama kami dalam melaksanakan perjalanan suci menuju tanah yang disucikan Allah (Makkah al-Mukarramah & Madinah al-Munawwarah) yang dengan kemuliaan dan kedamaian.

     Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, kami akan selalu siap melayani dan memberikan apa yang terbaik untuk memcapai kenyamanan, kekhusyu’an dan ketenangan dalam melaksanakan ibadah. Dengan dibekali berbagai pengalaman dalam membimbing jamaah Haji dan Umrah, dan dipandu oleh pembimbing ibadah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

   Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiq-Nya dalam melaksanakan ibadah ke tanah suci, dengan harapan dan do’a semoga kita dapat memperoleh haji yang mabrur dan umrah yang maqbulah. (Haji yang mabrur tak ada ganjarannya kecuali syurga)

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

 

 

PT. AMSA NUR INDAH MANDIRI

Direktur Utama

TTD

 DRS. H. MUHAMMAD AMINULLAH TSAMUD